Boligselskab Sjælland

Kenneth Balfelt Team for Boligselskab Sjælland

Projektopgave for-analyse i Ringparken

 1. Kortlægning og beskrivelse af øldrikkerne, samt deres ønsker og behov
 2. Kortlægning, beskrivelse og opsummering af de forskellige interessenter, samt deres ønsker og behov
 3. Samlet problemformulering
 4. Fase plan med forslag til løsningsmuligheder
 5. Dokumentation af processen i tekst og foto

 

Øldrikkerne

Samtaler og interviews med øldrikkerne om hvem de er og hvordan de oplever situationen. Hvad er deres ønsker og behov. Hvilke forslag har de selv til en forbedring af deres forhold.

 

Interessenter

 1. Øldrikkere
 2. Beboer
 3. Erhvervsdrivende
 4. Dagsinstitutioner
 5. Afdelingsbestyrelse
 6. Drift/vicevært
 7. Roskilde Kommune
 8. Udegående Politi

 

Kortlægningen af de forskellige interessenters oplevelser af situationen med øldrikker ved Fakta afdækkes med samtaler og interviews med de forskellige grupper. Oplysninger og tal indhentes fra relevante instanser til analyse. Møde hvor interessenterne får mulighed for dialog.

 

Samlet problemformulering

Hvordan oplever de forskellige interessenter situationen og problematikken med øldrikkere i gadebilledet. Hvordan takles de opståede problemer på nuværende tidspunkt. Hvad har der tidligere været af erfaringer og tiltag til problemløsning. Hvordan fungerede disse tiltag? Hvilke løsningsforslag har interessenterne selv?

 

Fase plan

Der udarbejdes en overordnet fase plan med forslag til hvordan en langsigtet løsningsmodel for tryghed hos og med øldrikkere i det offentlige rum, kan løses som tilgodeser de forskelligrettede behov hos interessenterne. De forskellige faser beskrives kort. Der gives referencer til tidligere erfaringer og projekter.

 

Dokumentation af processen

Hele forløbet i processen dokumenteres og beskrives i tekst og foto.