Enghave minipark

– Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads

I samarbejde med kunstner Kenneth A. Balfelt, Spektrum Arkitekter, Thomas Egholm fra Vesterbro Lokaludvalg, bysociolog Simon Mertner Vind og brugerne. Bygget med hjælp fra WoodCouture

Den 31. september 2010 kl. 9.00 blev det sidste hjørne af Enghave Plads under kastanjetræet lukket af for øldrikkerne pga. Metro-byggeriet. Dermed havde en gruppe på 30-100 øldrikkere, der havde pladsen som deres social netværk, ikke noget sted at samles.

Kenneth A. Balfelt var initiativtageren til projektet med at skabe et nyt samlingssted for øldrikkerne på Vesterbro. Det var vigtigt at lave en proces der sikrede en god stemning og forståelse fra lokalområdet, samt at designe og bygge stedet med brugerne som hovedaktører.

Vi har lavet en proces, der i ekstrem grad har involveret øldrikkerne. De har deltaget i at vælge det nye sted, planlægge, beslutte og bygge. Et eksempel var situationen hvor kommunen sagde nej til at vi kunne få pissoir, belysning, vandpost, springvand og bålplads. I stedet for at vi i den såkaldte ressourcestærke gruppe (arkitekter, lokaludvalg og kunstner) traf beslutningen om hvad vi så gjorde, tog vi det ned på pladsen og diskuterede det med øldrikkerne. De valgte hvad vi skulle prioritere og kom med argumenter for det: Pissoir var afgørende vigtigt. Ellers ville de tisse alle mulige steder, så ville stedet komme til at stinke og få andre vil benytte miniparken. Da vi havde et erklæret mål om at parken skulle være båret af sameksistens, var det et afgørende argument. Det gik vi til kommunen med, som efter lange diskussioner, mails og lederinvolvering gik med til at vi fik et pissoir.

Det var vores mål at vise at øldrikkerne med deres kontekstforståelse, kunne bidrage ligeså meget som en faglighed. Øldrikkerne er ‘superbrugere’ af denne form for offentlige rum. De sidder i by rummet det meste af dagen, hele året rundt. Ingen byplanlæggere, antropologer, arkitekter eller kommunefolk har så meget erfaring med det offentlige rum, som de har. Det var vores opgave i projektet at italesætte denne viden og oversætte den til fysiske og processuelle løsninger – og bevidstgøre dem om at de har denne viden.

Dette har medført at de er blevet kvalificeret til at deltage i processen. Modsat den form for bruger og borgerinddragelse vi normalt laver, hvor der er en gruppe der arbejder meget med projektet og så indkalder brugere til at give deres besyv med. Her er brugerne ikke kvalificeret til at deltage, og deres bidrag er derfor ofte forstyrrende. Derfor er der heller ikke tale om ‘ejerskab’ som vi kender det begreb.

Projektet ligger i forlængelse af rapporten fra Socialministeriet ‘Byen som dagligstue’ som er er lavet af Hausenberg, Spektrum Arkitekter og billedkunstner Kenneth A. Balfelt. Rapporten giver guidelines til hvordan vi kan indrette byrum med socialt udsatte og anbefaler en høj grad af involvering af de udsatte. Rapporten kan downloades her

“En dokumentation af kunstprojektet “Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads” from Kenneth A. Balfelt on Vimeo.

PROCES
Møde med øldrikkerne om at finde et nyt sted. August 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt

Dialog med øldrikkerne om den situation de står i, nemlig at de ikke kan være på Enghave plads de 8 år metrobyggeriet står på. Hvor kunne de tænke sig at være i mellemtiden? Hvilke kriterier og behov skulle et nyt sted indeholde? Gåtur i området for at finde et egnet sted. Hundelufter pladsen for enden af Enghave plads blev valgt. Pladsen ligger ud til Enghavevej, mellem skaterparken og den økologiske byhave. Kommunen indvilliger i at pladsen må benyttes af øldrikkerne.

 

Workshop med øldrikkerne. August 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Wood Couture

Workshop hvor der blev diskuteret hvilken slags faciliteter, inventar og arkitektonisk udtryk stedet skulle indeholde. Der blev vist over 150 billeder til brugerne hvoraf omkring 40 blev udvalgt som inspiration til projektet.

 

Offentligt borgermøde. September 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, lokale borgere, hundeluftere, lokale næringsdrivende

Møde med lokale borgere og andre brugergrupper af området for at informere om projektet.

 

Designproces. September-December 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Spektrum Arkitekter tegner en plan over Enghave Miniplads i tæt samarbejde med brugerne. Dialog med Københavns Kommune omkring tilladelser til brugernes ønsker til stedet. Brugerne ønskede for eksempel: Pissoir, overdækning/vejr ly, bænke og borde, belysning, grill, springvand, grønne planter, vandpost, afdækning ud mod Enghavevejen, elektricitet. Efter megen dialog giver Kommunen tilladelse til de fleste af brugernes ønsker. Disse ønsker og funktioner inkorporeres og videreudvikles derefter af Spektrum i designet af pladsen og inventaret. Dette er en løbende proces som hele tiden bliver justeret i samarbejde med brugerne.

Workshop dag Valbyparken. November 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Spektrum har tegnet en 45 m lang bænk der følger hele pladsens bagside, samt en mindre halvcirkelformet bænk der skal stå under en pergola med halvtag. Denne bænk er det første byggeprojekt der startes på, da brugerne mangler steder at sidde på pladsen.

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, har givet nogle af Kommunens gamle udtjente Københavnerbænke til at bygge de nye bænke.

Workshoppen foregik i Valby, hvor vi kunne arbejde i et af Center for Park og Naturs værksteder med at fjerne det gamle træ fra bænkenes metal profiler. Mahogni træet der blev fjernet fra bænkene og er efterfølgende blevet slebet og vil blive brugt til at bygge pissoiret som skal stå på pladsen.

 

Nedgravning af cementblokke og montering af vanger til bænke. November 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Cementfundamenter til bænkens metalvanger nedgraves med møje og besvær. Vinteren er sat ind med hård frost og sne. Der var lagt isoleringsmåtter ud på jorden for at holde den frostfri. Men nogle steder var jorden så hård at der måtte bruges en økse for at få jorden gravet væk. Det blev besluttet at der kun skulle sættes elementer op til halvdelen af den lange bænks udstrækning, da jorden var for hård. Resten af bænken bygges til foråret.

 

Montering af nyt certificeret oliebehandlet mahognitræ på vanger. November – December 2010
Deltagere: Wood Couture

Samtidigt med at brugerne og Kenneth placerede fundamentet og vangerne gik Petter og Sigurd fra Wood Couture i gang med at sætte træ på vangerne. Hver eneste sektion på bænken er unik på grund af bænkens organiske form. Så der kræves stor håndværksmæssig snilde og præcision for at montere træet på bænkene. Tove Ditlevsens skole var så venlige at stille et rum til rådighed til opbevaringen af træet og værktøj. Skolens kantine kom også over med overskydende mad til arbejdsteamet.

 

Udgravning af huller og støbning af fundament til pergola. December 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Kenneth lejede et bor til at grave de ca. 1 m dybe huller hvor der skulle støbes fundament til pergolaen. Det skulle gå hurtigt for et par dage senere ville temperaturen falde til minus 10 grader om natten, hvilket gør det umuligt for cementen at hærde ordentligt. Heldigvis lykkedes støbningen ved hjælp af isoleringsmåtter og hårdt arbejde.

 

Bygning af pergola. December 2010
Deltagere: Wood Couture

NCC har været behjælpelige med at bestille materialer gennem deres leverandører til bygningen af pergolaen. Petter og Sigurd fra Wood Couture bygger den store trækonstruktion til pergolaen. Derefter bliver der lagt et halvtag af translucent kanalplast som vejr ly til brugerne. Igen er Tove Ditlevsens skole behjælpelige med at stille skolens gymnastiksal til rådighed, så pladerne kan skæres til i et frostfrit lokale.

 

Åbning og fødselsdagsfest. December 2010
Deltagere: Alle

Margaret Hansen, eller Mama, fyldte 60 år d. 16. december og dette blev fejret på pladsen med mad og drikke. På grund af kulden var det derefter nødvendigt at holde en pause indtil foråret med det videre arbejde med projektet.

 

Bænken bygges færdig. Maj 2011
Deltagere: Wood Couture, brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Vi fik kun bygget omkring halvdelen af den lange bænk, da kulde og frost satte en stopper for arbejdet. Men midt i maj gik vi i gang med at sætte de sidste vanger op og Wood Couture kunne bygge bænken færdig.

 

Sten sorterings workshop
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, havde lovet at donere belægning til miniparken, hvis vi selv ville komme ud på kommunens materielplads og sortere stenene. Det blev til en arbejdsdag hvor vi lavede store bunker med brosten og chaussesten. Stenene blev fragtet hen til Enghave miniplads af kommunen.

 

Belægning. Maj-juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Kommunen kom og gravede ud til at der kunne ligges belægning langs den lange bænk. De lage grus og brosten langs kanten af stien. Aftalen var så at brugerne skulle ligge selve belægningen af de mindre chaussesten. Det var et stort arbejde og tog næsten en hel måned at få lagt alle stenene. Især Michael Bornholmeren og Jan gjorde en kæmpestor indsats og lagde fine mønstre ind i forløbet. Et solsymbol, en lang bugtet slange, en dobbeltspiral og en Thors hammer. Kommunen kom også med slotsgrus som brugerne spredte på pladsen ved pergolaen, så pladsen blev plan og let at holde ren.

 

Færdiggørelse af pergola. Juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Pergolaen var ikke blevet helt færdig, da kulden stoppede arbejdet. Der var en del af overliggerne på konstruktionen der skulle skæres af og afsluttes på en smuk måde. Bornholmeren skar enderne af ind mod bænken i en form inspireret af Nordisk træskærerarbejde. Der blev lavet en bagkant på pergolaen i en bugtet organisk form.

Derefter blev pergolaen træbehandlet i en mørk chokoladebrun farve. De knap så kønne plastik presenninger, som brugerne havde monteret på bagsiden af pergolaen som ly mod vejr og vind, blev udskiftet med en hvid sejldug. Til sidst blev der plantet pil langs bagsiden af pergolaen. Her var NCC igen behjælpelige og kom og gravede for os i den hårde jord hvor planterne skulle stå. Pilen fik vi foræret af Byhaverne.

 

Opsætning af grill. Juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt

Der er blevet sat 2 grille op. En ved pergolaen og en ned mod skater parken.

 

Bed og planter. Juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Der blev anlagt et stort rundt bed ud for bænken ned mod skater parken. Bedet forhindre folk i at skråne hen over pladsen, således at man i stedet følger belægningen i bænkens forløb. Det vil skåne græsset når det bliver plantet. Bedet er i første omgang blevet beplantet med kasserede blomster fra en nærliggende blomsterhandler. Bornholmeren fik også en masse potter med blomster, der havde stået rundt om metrobyggeriet, så nu ligner stedet en dejlig sommerlig park.

 

Byggeri af bar. August 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Da der stadigvæk manglede borde i Miniparken havde brugerne et ønske om at der blev bygget en bar. Baren blev bygget som en del af pergolaen og overdækningen blev forlænget hen over baren.

 

Pissoir. Oktober-november 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, kom og gravede ud til fundamentet til pissoiret og lånte os et pælebor så der kunne bores huller til faststøbning af pissoirets metalkonstruktion.

At bore disse huller var et hårdt arbejde og det var godt at der var mange stærke brugere på pladsen den dag, der gav en hjælpende hånd.

Nogle dage senere kom metalkonstruktionen på en lastbil med kran., hvorefter konstruktionen blev sat i vatter med et sindigt system og støbt fast. På metalkonstruktionen monterede vi de afrensede teak profiler fra de gamle Københavnerbænke. Workshoppen med at skille de gamle udtjente Københavner bænke var noget af det første der blev gjort i projektet og det var en stor tilfredsstillelse at genbruge træet fra bænkene til et nyt smukt pissoir.

 

Plantedag. November 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, indkøbte planter til pladsen. Der blev plantet paradisæble træer og Syrenbuske i de to ender af parken som afskærmning ud mod stien ved den økologiske Byhave og ud imod Skaterparken. Op af pergolaen er der blevet plantet Klematis og Kaprifolier der kan klatre op og hjælpe med at afskærme for indsyn ude fra vejen.

 

Indvielse af Enghave Minipark 3. februar kl. 16 – 19.
Alle er velkomne.
Erik Clausen holder tale og bandet BOLVÆRKET giver en semi-akustisk koncert for brugere og dagens gæster.