Fixerum/Fristed

Afgangsprojekt fra Kunstakademiets Arkitektskole

Fristed er et værested for stofbrugere kombineret med stofindtagelses faciliteter. Fixerummet er placeret ved Københavns Hovedbanegård på Reventlowsgade, da området er hårdt belastet af stofbrugere.

Bygningen er konstrueret til stofbrugernes forskellige behov og er delt op i to hovedafsnit.

En lukket privat del der rummer faciliteter til stofindtagelse (fixestationer og rygerum), samt en sundhedsklinik. Derefter åbner bygningen sig mere og mere op mod det omkringliggende byrum i takt med at stedets funktioner vender sig ud mod samfundet og en integration i dette.

Indgangen vender ud mod Reventlowsgade og her mødes brugeren med menneskelig kontakt og information om stedet. Denne del af bygningen er koblingen mellem værestedet, stofindtagelsesfaciliteter og rådgivningen på 1. sal.

Værestedet for stofbrugere rummer en kantine med billig og sund mad, intime sofahjørner hvor man kan trække sig tilbage, bad og toiletfaciliteter, lockers og PC stationer.

Derefter følger et køkken bemandet med stofbrugere i en skæve jobs ordning. Køkkenet betjener både værestedet og en offentlig café, samt forbipasserende i en takeaway åbning ud mod rampen. Køkkenet er koblingen mellem stofbrugerne og samfundet, idet det giver mulighed for rehabilitering og en ligeværdig kontakt, for stofbrugeren, til samfundet.

Den sidste del af bygningen rummer en offentlig café, der danner stedets ansigt ud mod det omkringliggende samfund.

På 1. salen er der en beplantet taghave for stofbrugere, samt rådgivnings- og møde lokaler.

Der findes omkring 80 fixe- og brugerrum rundt omkring i verdenen. Erfaringer fra disse steder konkludere at ved at indføre fixerum falder antallet af overdoser og smitterisikoen reduceres, dertil kommer en øget tilgang til behandlingstilbud, samt en reduceret forstyrrelse af den offentlige orden, herunder bortkastet af brugt injektionsudstyr, synlig stofindtagelse og åben stofhandel. Derfor er stofindtagelses faciliteter en essentiel del af projektet.