Grid Cloud Detail

Massens distribution, rummets definition

Udstillet på Louisiana 2004
2. præmie i prisopgaven
Traditionens Potentialer i anledning af
Det Kongelige Kunstakademis 250 års jubilæum 2004

Tårnet i Louisianas søhave er en konceptuel pavillon, der udfordre den normalt kendte gridstruktur. Griddet opleves af brugeren fra alle vinkler ved hjælp af en trappe, der fører op i tårnet og ender på et plateau, hvor griddet danner et rum i tårnet. Der er arbejdet meget med helhed versus detalje og hvordan foranderlighed kan opfattes som en konstant bevægelse i en helhed. Tårnet er derfor nærmere et arkitektonisk ”manifest” end et konkret stykke arkitektur, som kun kan passe ind på et bestemt sted. Ligegyldigt hvor tårnet placeres, vil det gøre noget ved dets omgivelser og udefra udfordre den omkringliggende natur, netop fordi griddet normalt opfattes som noget meget statisk, men i tårnets tilfælde smelter det sammen med naturen i dets foranderlige detaljering.

Massens distribution
Strukturen består af mere end 6000 dele samlet i 90 kryds, der udgør en serie gridstrukturer af varierende tæthed. De tre typer grids og deres overgange skaber forløbet i tårnet, hvor de enkelte krydselementer som udgangspunkt har det til fælles, at de består af samme mængde materiale distribueret inden for det samme område, dog med vidt forskellige udtryk til følge. Tårnet synes at folde sig ud opefter i et spil mellem søjler, bjælker og plader, der danner rammen omkring omgivelserne og beskueren.

Rummets definition
Et grid som et målbart rum er ikke en egentlig konstruktion, men en gentagelse af punkter i rummet. Det er uden skala og begrænsning. Tårnet udfordrer rummets målbarhed ved sin opbygning, idet det bevæger sig i og omkring griddet og derved ændrer opfattelsen af størrelser og afstande. Forvredet 80 grader i plan, forvrænges rummets udstrækning, strukturen veksler mellem rum og flade når man bevæger sig i og omkring den. Der findes intet hierarki elementerne imellem og derved ingen afgrænsning af det indre og det ydre rum. Det skaber et spændingsfelt mellem inde og ude i en flydende og foranderlig struktur.

Udarbejdet af: Karin Björsmo, Petter Andreas Brandberg, Maria Hvidbak, Johan Martin Hybschmann, Anne Sabine Kjærulff, Mads Hovgaard Laursen, Jesper Paludan, Anne Pind, Mattias Samuelson, Chalotte Vad, Majken Wilhemsen, Kristina Vinter.