Have i Halden fængsel

Assistent for kunstner Kenneth A. Balfelt.

Procesorienteret projekt om at bygge en livsudviklingshave med de indsatte i det nybyggede Halden fængsel i Norge.
Kommisioneret af KORO (Norwegian State Public Art Fund) og Kriminalomsorgen.

PROCES LIVSUDVIKLINGS HAVEN
Møde med direktøren for Halden Fengsel, Are Høidal, Kriminalomsorgen og Statsbyg. Marts 2009
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Are Høidal, Kriminalomsorgen og Statsbyg

Møde med Halden Fengsels skole/fritids og arbejdsdrift. Oktober 2009
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Skole og Fritidsdrift, Abejdsdrift

Diskussion omkring samarbejde om haveprojektet.

Interviews med indsatte og ansatte. Oktober 2010-marts 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Indsatte, Ansatte

For at definere kunstprojekterne blev 40-50 indsatte interviewet og spurgt om: “hvad kunne du tænke dig at få ud af opholdet i fængslet?”. De indsatte gav udtryk for et stort behov for mere selvværd og motivation. De ca. 20 ansatte der også blev interviewet, havde de samme ønsker.

Workshop omkring livsudviklingshaven. Februar 2010
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Liselott Lindfors, Programenheden, Skoletjenesten

Liselott Lindfors, Haveterapeut og Landskabsingeniør præsenterede rehabiliteringsträdgård i Alnarp.

Åbning af Halden Fengsel. 8. april 2010

Marts 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Are Høidal, Kriminalomsorgen, Statsbyg, Arne Gøran Antonsen

Drøftelse og godkendelse af Livsudviklings Hagen projekt forslag med topledelsen. Besigtigelse og opmåling af haven. Vi snakker med fængslets havemand og en gartner om anlæggelsen af haven. Opstarts planlægning.

April 2011

Der bliver indgået en aftale med fængslets rusmestringsenhed, hvor der er 10 indsatte og 3 miljøterapeuter, som samarbejds partner til projektet.

Workshop. Maj 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Workshop med de indsatte hvor vi viser billeder af haveplaner, materialer, planter osv. De indsatte bliver opdelt i grupper. Der bliver tegnet haveplaner. Lavet opmålinger. Vi sætter pinde i jorden med snor på for at få en rumlig fornemmelse af hvor meget tingene fylder. De indsatte definerer hvilke ønsker de har til en have: Drivhus, redskabsskur, springvand, pavillon til gruppeterapi, mange siddepladser, græs man kan ligge i, stier, plantekasser, træer, flotte blomster, hegn ud mod vejen.

Vi køber spirerkasser, jord og frø så de indsatte kan så planter og blomster og passe dem mens vi venter på foråret.

Workshop. Maj 2011
Chalotte tegner en haveplan der inkorporerer de ønskede elementer.

Plantekasse workshop. Juni 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte
Haveplanen diskuteres og godkendes af de indsatte. Vi bygger højbede af Sibirisk lærk som kan klare det barske norske klima. Vi får hjælp af fængslets værksted der låner os værktøj og kompetent mandskab til byggeriet. Højbedene bliver foret med isolering og ukrudtsdug.

Juni 2011
Deltagere: Miljøterapeuter, Indsatte

De indsatte bygger en smuk vedstabel som skal fungere som afskærmning ud mod vejen.

Juni 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Der arbejdes videre med at bygge plantekasser og de forspirede planter bliver plantet ud i kasserne.

Juni-juli 2011
Deltagere: Miljøterapeuter, Indsatte

De indsatte forsætter byggeriet af vedstablen og plantekasserne. Havearbejde og pasning af planter.

August 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Der bliver bygget videre på flere plantekasser. Vi graver ud, ligger grus og fliser som fundament til drivhuset. Der bliver gravet huller til træer og buske. Indkøb af planter og træer, som plantes ud. Omplantning af solsikker, som er blevet alt for store i højbedene. Udgravning til et stort bed foran træningsrummet.

September 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Møde med Rusmestring omkring samarbejdet. Havearbejde og design process af et nyt redskabsskur.

FREMTIDIGE PROJEKTER I LIVSUDVIKLINGS HAVEN

Hegn
Hegnet ud mod vejen skal afdækkes med af halverede træstammer.
Vedstablen skal bygges færdig

Redskabsskur
Fundament og byggeri

Drivhus

Springvand

Pavillon
Design skal udformes med de indsatte
Byggeri af pavillon

Store bede
Byggeri af højbede
Beplantning af træer, buske og blomster

Belægning
Anlæggelse af stier

Møblering
Byggeri af siddepladser og arbejdsborde

Fuglehus workshop