Mozarts Plads

– En normativ analyse med anbefalinger for udviklingen af pladsen og dens brug.

Download (PDF, 55.18MB)

Analyse

Denne analyse er blevet til på baggrund af interviews og idéudvikling med

• Sammen om Sydhavnen, Nabil Ben Chaabane

• SydhavnsKompagniet, Heidi Langkilde

• Karens Minde Kulturhus, Gunilla Herminge og Kaj Jessen

• Københavns Kommunes sociale indsats/Voksenenheden/Hjemløseenheden

• Det Grønlandske Hus

• Københavns Kommune Sikker By, Per Larsen og Lars Ethelberg Nielsen

• Café Monster Times, David Liwoch

• Beboere

• Øldrikkere

KONKLUSION
Ønsket om at normalisere Mozarts Plads og gøre den en plads for alle – sammen med øldrikkergruppen – bliver svært. Pladsen er gået fra før 2009-2010 at være et sted med en forholdsvis stille og rolig gruppe øldrikkere, som var bredt accepteret i kvarteret til at være et sted folk undgår! Der er kommet flere nye til, bl.a. fra Vesterbro Torv og boligen med psykisk syge, og misbruget er taget til med hårde stoffer. Adfærden er gået fra at sidde og drikke øl, til langt flere slagsmål og grænseoverskridende aparte og meget utryghedsskabende opførsel. Ligesom at brugen er gået fra at være i dagtimerne til at fortsætte ud på natten.

Utrygheden er stor både internt i brugergruppen og hos beboere. Utrygheden i øldrikkergruppen har betydning for hvor meget overskud der er til at være sammen med andre.

Men Sydhavnen har traditionelt set et stort hjerte for øldrikkerne og genetableres den tryghed som har været overfor gruppen tidligere, kan det få hjertet til at banke igen!

Derfor er der to niveauer i analysen af Mozarts Pladsʼ udviklingsmuligheder – og disse to niveauer er rapporten inddelt i:

DET MENNESKELIGE PLAN:
– Der er behov for en massiv social indsats, som både skal hjælpe mennesker ud af en stærkt situation og mindske “behovet for pladsen” for den gruppe. Fødekæden af nye brugere skal stoppes. Ligesom der samtidigt skal en specifik politiindsats til at skille de hårde stoffer ud og væk.

DET ARKITEKTONISKE PLAN:
– Rent arkitektonisk er Mozarts Plads rigtigt dårligt fungerende. Der skal ændringer til mht.

åbenheden, siddemuligheder og grupperinger, lys og indsyn, springvandets funktion skal indtænkes, caféens udtryk retænkes og det generelle æstetiske udtryk, som skal øges kraftigt i kvalitet.

Men de arkitektoniske forslag, som vi kommer med, vil kun komme til at fungere, og have den ønskede effekt for lokalområdet, med en forudgående og løbende forstærket social indsats!