Transformer Unit

Udarbejdet i samarbejde med Petter Brandberg og Sigurd Elling fra WoodCoutre.

Mobilt hotel til midlertidig udnyttelse af byggetomter i det urbane rum.

Hotellet består af identiske units der adderes og danner en bebyggelsesstruktur. Den kan bestå af mange eller få units og er derfor i stand til at tilpasse sig en hvilken som helst grund. Den har ikke en given form, men tilpasser sig til den specifikke grund uden at miste sin genkendelighed. Det er muligt at lægge til eller fjerne units efter behov uden at det ødelægger kompositionen eller infrastrukturen i stablingen.

Strukturen er opbygget af elementer fra og inspireret af industrien, og som transporteres i fragt containerens globale transport system.

Unitten tager afsæt i en Hi-cube 20” shipping containers ydre mål, 6058x2500x2896 mm.

For at bryde containerens rektangulære form op og skabe et større og mere spændingsfyldt rum, er der i det ene hjørne monteret 3 skaller på en søjle. Skallerne kan foldes ind i sig selv og containeren under transport. Ved beboelse udgør de et 3/4 cirkulært hjørne rum der sammen med 2/3 af containeren udgør det private indre rum. Desuden er der et delvist overdækket semi offentligt udendørs rum, bestående af den sidste 1/3 af containeren og de eventuelt tilstødende tagflader. Dette udendørs rum udgør også kompleksets infrastruktur.

Selve unitten er bygget op i en ramme konstruktion i galvaniseret stål. Der er tilføjet i alt 8 ekstra ISO hjørner. Disse nye hjørner er placeret 2320 mm fra de oprindelige, således at containerne kan placeres vinkelret på hinanden og låses sammen. De nye hjørner ligger til grund for stablingsprincipperne i strukturen.